Returns

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

Kipling thailand ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันรับสินค้าจนถึงวันที่นำส่งสินค้าคืน

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สินค้าถูกส่งมาที่บริษัทฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

เงื่อนไขการคืนสินค้า 

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
– สินค้าและบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
– ป้ายยี่ห้อสินค้าและป้ายราคา ต้องไม่ถูกตัดหรือแกะออก
– โปรดบันทึกคลิปวีดิโอ ขณะเปิดบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสภาพสินค้าที่ได้รับทั้งภายนอก และภายในอย่างละเอียด “บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าหากไม่มีไฟล์วีดิโอแนบมาเป็นหลักฐาน”
– หากเป็นสินค้าราคาพิเศษ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นสินค้ามีสภาพชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น
– แจ้งปัญหาสินค้ามีข้อผิดพลาดกับบริษัทฯ ทันที ไม่เกินภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยส่ง
E-mail:Online@maneeya.com, Line ID:@KiplingThailandหรือโทร 02-652-0630 ต่อ 400 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า

คุณสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ดังนี้

นำส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย

 1. แจ้งปัญหาสินค้า หากท่านพบปัญหาหลังจากรับสินค้า และประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภายใน 24 ชั่วโมง
  ติดต่อ Kipling Online Call Center E-mail: Online@maneeya.com, Line ID:@KiplingThailand หรือโทร 02-652-0630 ต่อ 400 เพื่อแจ้งปัญหากับเจ้าหน้าที่
 2. รอรับการยืนยัน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันความต้องการในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ก่อนที่ท่านจะดำเนินการส่งคืนสินค้าต่อไป
 3. ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกลับมาที่
  บริษัท มณียา คอนเซพทส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  518/5 ชั้น 15 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ถนนเพลินจิต
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330